The following rules form an agreement between Betfinal and its clients. By registering with Betfinal you declare your full understanding and acceptance of these rules.I. Generelle Vilkår


De følgende regler former en avtale mellom Betfinal.com og deres kunder. Ved å registrere deg hos Betfinal.com erklærer du din fulle forståelse og aksept for disse reglene.

 1. Kunden alene bærer det fulle ansvar for å sørge for at vedkommendes kontaktinformasjon og betalings/bankdetaljer holdes oppdatert.
 2. Kunder må være minst 18 år for å plassere veddemål. Betfinal forbeholder seg retten til å be om bevis for alder fra kunder og til å stenge av deres konto til tilfredsstillende dokumentasjon er fremskaffet.
 3.  Det er kundens ansvar å forsikre at deres brukernavn og sikkerhetsdetaljer holdes konfidensielle. Dersom en kunde er bekymret for at dette kanskje ikke lenger er tilfelle burde de underrette oss umiddelbart.
 4. Alle transaksjoner under det tidligere brukernavnet vil være kundensansvar.
 5.  Kunder kan ikke avlyse eller endre på et veddemål når veddemålet har blitt plassert og bekreftet. Det er kundens ansvar  før de legger ned et veddemål å forsikre seg om at lovene i landet de befinnerseg i tillatter slike veddemål.
 6. Betfinal.com aksepterer veddemål gjort over nettet. Veddemål aksepteres ikke i noen annen form (epost, telefaks, osv.) og dersom de mottas vil de ikke være gjeldende – uavhengig av utfall.
 7. Betfinal.com forbeholder seg retten til å avslå/annullere et hvilket som helst veddemål før kampen begynner uten å rettferdiggjøre dette.
 8. Betfinal.com forbeholder seg retten til å annullere et hvilket som helst veddemål plassert av en person eller en gruppe personer som har intensjoner om å svindle oss. Dersom det finnes bevis for en rekke veddemål med det samme innholdet plassert av eller for den samme personen eller et syndikat av personer, forbeholder Bettfinal seg retten til å annullere disse og til å avstenge de relevante brukerkontoene. Regelen gjelder både avgjorte og uavgjorte veddemål.
 9. Gevinster vil bli kreditert til kundens konto etter at sluttresultatet har blitt bekreftet.
 10. I samsvar med loven, forbeholder Betfinal seg retten til å kreve bevis på alder og utfører kontroller for å bekrefte at informasjonen er riktig.
 11. Betfinal forbeholder seg retten til å annullere et hvert veddemål som har blitt akseptert dersom det viser seg at brukerkontoen ikke inneholder tilstrekkelige midler til å dekke veddemålet.
 12. Dersom en konto har utilstrekkelige midler som er resultat av et innskudd som har blitt avbrutt av betalingstjenesten forbeholder Betfinal seg retten til å annullere ethvert veddemål som har blitt akseptert i ettertid.
 13. Dersom midler skulle bli feilaktig kreditert til en brukerkonto er det kundens ansvar å informere Betfinal om feilen uten forsinkelser. Alle gevinster vunnet etter feilen vil bli erklært ugyldige og returnert til Betfinal.
 14. Referansespråket til de nåværende betingelser og vilkår er engelsk. Dersom det, til tross for den omhu vi tar med våre oversettelser, skulle oppstå vanskeligheter med å forstå noen av klausulene i disse betingelser og vilkår er det kun den engelske versjonen som er gyldig.
 15. Betfinal forbeholder seg retten til å stenge en kundes konto(er) og annullere alle avgjorte og uavgjorte veddemål dersom kunden åpner mer enn en konto i et forsøk på å manipulere systemet.
 16. Veddemål vil bli akseptert helt fram til den averterte starttiden. Dersom et veddemål ved en feil blir akseptert selv om den inkluderer et event som allerede har startet vil denne kampen behandles som en ”non-runner”.
 17. Flerfoldige veddemål som kombinerer forskjellige valg innen det samme begivenheten blir ikke akseptert der utfallet av en påvirker ufallet av de andre. Dersom et slikt veddemål blir feilaktig akseptert vil det bli behandlet som to enkeltstående veddemål (med innsatsen delt på midten).
 18. ”If bets” blir avgjort i den rekkefølgen de framstår på din betting-kupong, inntil alle pengene som har blitt satt av har blitt oppbrukt. Dersom pengene som er satset eller båret videre til neste valg er utilstrekkelige til å følge dine instrukser vil det valget bli avgjort i henhold til den summen som er tilgjengelig.
 19. Betfinal aksepterer ingen form for ansvar for skrivefeil eller åpenbare menneskelige feil som fører til åpenbare prisfeil. I slike tilfeller vil alle veddemål bli annullert.
 20. Betfinal aksepterer ingen form for ansvar for skader eller tap som følge av bruk av nettsiden eller dets innhold, inkludert uten begrensninger forsinkelser eller avbrudd i operasjoner eller overføringer, tap eller ødeleggelse av data, kommunikasjon eller feil på linjen, noen persons misbruk av siden eller dens innehold, eller noen feil eller utelatelser av innhold.
 21. Den maksimale gevinsten en kunde kan vinne på en enkelt dag for veddemål plassert på denne nettsiden €100,000 eller tilsvarende
 22. Betfinal tillater ikke enkeltkunder å opprette ”dobbeltkontoer” (mer enn en konto i en bestemt valuta). Enhver kunde som det oppdages har opprettet dobbeltkontoer vil få sin konto avstengt. Den minste summen for et veddemål er 1 valutaenhet.
 23. Betfinal forbeholder seg retten til å tilby på enkelte typer veddemål lavere odds enn på enkeltstående veddemål.
 24. Vi anbefaler at kortholderen holder en oversikt over all transaksjonsinformasjon, spilleregler, annulleringsregler og betalingsmetoder for å unngå fremtidige misforståelser.
 25. Alle veddemål vil bli behandlet når veddemålet har blitt plassert og er bekreftet akseptert.
 26. Selv om all mulig innsats blir gjort for å sikre at informasjonen som vises på siden i forbindelse med en begivenhet er korrekt, må den kun bli brukt som veiledende. Dersom en bestemt informasjon (stilling, tid, osv.) viser seg å være feilaktig tar vi ikke noe juridisk ansvar for dette.Vennligst se våre tipperegler for informasjon om hvordan vi avgjør individuelle markeder.
 27. Etter penge-transaksjoner er bekreftet kan kunden spille umiddelbart.
 28. All personlig data holdes konfidensielt og sikker i henhold til personvernerklæringen, som utgjør en del av disse vilkårene og reglene. Merk imidlertid at Betfinal forbeholder seg retten til å benytte fornavn, brukernavn og lokalisasjoner for å reklamere for store gevinster. Videre bruk av Betfinal sin tjeneste blir ansett som at du har akseptert personvernet og/eller enhver endring av personvernerklæringen.
 29. Når en begivenhet er avlyst vil alle veddemål som har med den å gjøre bli annullert og pengene blir overført tilbake til de aktuelle kontoene.
 30. Alle kundetilbud er begrenset til én person, én familie, én husholdningsadresse, én e-postadresse, ett telefonnummer, ett kontonummer for debit-/kredittkort eller NETeller/firepay og én delt datamaskin, for eksempel på skole, offentlig bibliotek eller arbeidsplass.
 31. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake alle tilbud til kunder eller kundegrupper.
 32. Din konto må være registrert i ditt eget, korrekte, navn og personlige detaljer. Det skal bare utstedes én gang for deg og ikke replikeres gjennom noen annen person, familie, husholdning, adresse (postnummer eller IP), e-postadresse, eller hvilket som helst miljø der datamaskiner er delt (f.eks skoler, arbeidsplass, offentlige biblioteker etc), PC (eller et annet tilgangsenhet) og / eller konto i forhold til tjenestene.
 33. Eventuelle andre regnskaps som du åpner med oss, eller-som er rettmessig eiet av deg i forhold til de tjenestene skal “Duplicate Accounts”. Kan vi avslutte dupliserte konto (men skal ikke være forpliktet til å gjøre det). Hvis vi lukker en Duplicate konto: Alle bonuser, gratis spill og gevinster opptjent fra Slike bonuser og gratis spill oppnås ved hjelp av Det Duplicate konto vil bli annullert og tapt.
 34. Vi kan etter vår hele diskresjon, ugyldiggjøre alle gevinster og refundere alle innskudd (mindre beløp i forhold til void gevinster) avgitt for at Duplicate konto og, i den grad det ikke gjenopprettes av oss fra det aktuelle Duplicate konto, til eventuelle beløp være refunderes til oss av deg i forbindelse med en Duplicate konto kan utvinnes av oss direkte fra noen andre av dine kontoer (inkludert noen annen Duplicate konto); eller
  Feil Pris – Før starten av en hendelse, In-Play eller etter hendelsen, der en åpenbar feil er identifisert eventuelle åpne spill vil stå og bli avgjort ved Bet Endelig revidert pris.
 35. Vi kan etter vår hele skjønn tillate bruk av Duplicate konto for å bli ansett som gyldige i så fall alle tap og innsatser plassert av eller for deg gjennom Duplicate konto skal beholdes av oss.
 36. Betfinal anser disse reglenefor å være rettferdige. Skulle du trenge mer råd eller informasjon om disse reglene, kontakt oss på info@betfinal.com
 37. Alle endringer på disse reglene vil bli vist på vår nettside,og det er kundens ansvar å holde segoppdatert på eventuelle endringer.
 38. Kundens midler – Alle penger som er deponerte hos oss er beskyttet dersom vi skulle bli betalingsudyktige.
 39. Betfinal tillater ikke registreringer fra kunder bosatt i Belgia, Bulgaria, Frankrike, Frankrike, Metropolitan, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, Fransk S. og An. Lands, Gibraltar, Guernsey, Ungarn, Irland, Israel, Jersey, Isle of Man, Martinique, Mayoette, Reunion, Skottland, Spania, Tyrkia, Portugal, Russland, Nederland, Tsjekkia, Ukraina, Storbritannia eller USA (Inkludert Minor Outlying Islands)


II. Generelle Bonus Vilkår

 1. Alle Betfinal’s bonuser og kampanjer er ment for rekreasjonsspillere og Betfinal kan begrense enhver kundes tilgang til alle våre tilbud.
 2. Bare en bonus kan kreves og være aktiv til enhver tid. Hvis du allerede har en bonus aktiv må du fullføre de nødvendige omsettningskravene eller avslutte bonusen før du kan kreve en ny bonus. Om du har to bonuser aktive samtidig, må begge omsettes klart før du kan bestille uttak. Free Bets og Super Spins er ekskludert fra denne regelen.
 3. Bonus kan ikke spilles i Live Casino, Bordspill eller Roulette med mindre annet er spesifisert. Om Live Casino, Bordspill eller Roulette er spilt mens bonusen er aktiv, vil bonusen bli avsluttet og eventuelle gevinster sammen med den.
 4. Spillere som anses å spille lav risiko betting strategi for å omsette bonusen kan få sin bonus og gevinster annullert og kan også utelukkes fra å motta fremtidige bonuser.
 5. Alle bonuser er begrenset til én per person, per husholdning, per datamaskin eller per IP med mindre annet er spesifisert. Spillere som skaper flere kontoer vil ikke få lov til å ta ut sin bonus eller gevinster.
 6. Freebets kan ikke brukes i porsjoner. Hvis ett 100 kr Freebet brukes på en 50 kr innsats, vil de ubrukte 50 kr bli fjernet.
 7. Eventuelle gevinster vunnet med Freebets mottas som ekte midler. Freebet spillet i seg selv kan ikke tas ut.
 8. I tilfelle av en bonus manipulasjon Betfinal forbeholder seg retten til å trekke bonus og vinne knyttet til bonusen fra kundens konto.+
 9. Gevinster fra “free spinn” eller “bonus features” som er satt i gang med bonusmidler, men avsluttet etter at bonusen har blitt omsatt, tapt eller forspilt vil bli fjernet.
 10. Kunder i følgende land er ikke kvalifisert for bonuser med mindre annet er angitt: Afghanistan, Australia, Elfenbenskysten, Kypros, Hong Kong, De nederlandske Antillene, Makedonia, Moldova, Filippinene, Polen, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Taiwan, Yemen og Zimbabwe 

Betfinal considers these rules to be fair. Should you need any advice regarding these rules, please contact us at info@betfinal.com.

Betfinal reserves the right to cancel or amend these terms & conditions at any point without any prior notice.

Any changes to these rules will be displayed on our website, and it is the customer’s responsibility to keep updated of any changes.

Any funds deposited with us are protected in the event of our insolvency by virtue of such funds being held by our bank in designated accounts.